CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Công Ty TNHH Hồng Lê Vy

Tên công ty Công Ty TNHH Hồng Lê Vy
Mã số thuế 0
Tình trạng hoạt động Đang hoạt động
Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực Xây dựng
Địa chỉ trụ sở Thôn Hà Lòng 2, Xã K- Dang, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại0915046413
Email
Website
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng nhà các loại
Giới thiệu chung về công ty
Hình ảnh về công ty

Bản đồ:

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN