CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Văn bản UBND huyện

 |<  <  47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
452/UBND-NL 18/03/2020 Về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai năm 2021
563/QĐ-UBND 18/03/2020 Về việc miễn nhiệm và điều động công chức Lê Thanh Vũ
424/UBND-VP 16/03/2020 Về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn - năm 2020
425/UBND-KT 16/03/2020 v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Đak Đoa
430/UBND-KT 16/03/2020 v/v tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020
429/UBND-NL 16/03/2020 Về việc nâng cao trách nhiệm thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện
403/UBND-VX 13/03/2020 Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
477/QĐ-UBND 12/03/2020 Về việc điều động bà Lê Thị Kim Loan: công chức TCKT xã A'Dơk đến nhận công tác tại UBND xã HNeng
478/QĐ-UBND 12/03/2020 Về việc điều động bà Đặng Thị Phương Vi: Công chức VPTK xã Ia Pết đến nhận công tác tại UBND xã Ia Băng
476/QĐ-UBND 12/03/2020 Về việc điều động bà Trịnh Thị Cúc: công chức TCKT xã HNeng đến nhận công tác tại UBND xã Tân Bình
384/UBND-KT 11/03/2020 v/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020
366/UBND-NL 08/03/2020 Về việc đính chính QĐ 390/QĐ-UBND của UBND huyện Đak Đoa
31/KH-UBND 04/03/2020 Về việc thực hiện NQ số 10-NQ/TU ngày 11/11/2019 của BCHH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến 2030 định hướng 2040
314/UBND-NL 28/02/2020 Về việc triển khai công tác cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020
30/KH-UBND 02/03/2020 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020
409/QĐ-UBND 02/03/2020 Về việc kỷ luật công chức sai phạm (Nguyễn Xuân Giang)
29/KH-UBND 02/03/2020 Về việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020
416/QĐ-UBND 03/03/2020 Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ PCT UBND xã Đak Sơmei
415/QĐ-UBND 03/03/2020 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung PCT UBND xã Đak Sơmei nhiệm kỳ 2016-2021
334/UBND-NL 03/03/2020 Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách PCCR mùa khô 2020