CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

        Ngày 20/12/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Dân vận năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai, có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thanh Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại Hội nghị đã nghe thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình công tác Dân vận năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hầu hết các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo và trình bày các tham luận tại hội nghị liên quan đến công tác dân vận thuộc ngành, đơn vị chuyên môn.

Ảnh: Toàn cảnh tại điểm cầu truyền hình Đak Đoa
        Được sự ủy quyền của Thường trực Huyện ủy, chủ trì và tham dự tại điểm cầu truyền hình Đak Đoa, đồng chí Đinh Ơng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
        Theo đó, công tác dân vận nói chung và quy chế dân vận của hệ thống chính trị trên địa huyện Đak Đoa trong những năm qua đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bậc góp phần củng cố vững chắc “khối đại đoàn kết toàn dân”. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác dân vận. Huyện ủy Đak Đoa đã kịp thời cụ thể hóa Quyết định số 400-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Ban hành Quyết định số 844-QĐ/HU về Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với việc triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/HU của BCH Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ huyện với Nhân dân theo 04 nội dung trọng tâm “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng thời, đã Ban hành Kế hoạch số 114-KH/HU về “Tăng cường đi cơ sở nắm tình hình Nhân dân trên địa bàn huyện”... bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đến nay đã có 51/51 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đã có 20 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai trên các lĩnh vực kinh tế - 07 mô hình; văn hóa - xã hội 06 mô hình; quốc phòng – an ninh 04 mô hình và 03 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hê thống chính trị.
        Thông qua việc triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác dân vận ngày càng được chú trọng và đổi mới, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã thường xuyên tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề mới phát sinh để kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết đảm bảo sát với thực tiễn đời sống Nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy và mở rộng.
        Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Ơng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong năm 2023; nâng cao nhận thức, xác định rõ mục đích, yêu cầu, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân vận, tạo mối quan hệ gắn bó và sự chuyển biến về nhận thức và hành động; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh trong thời gian đến.  

                                                                                                   CTV - BDVHU

Quay lại