HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK ĐOA, KHÓA XIII TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK ĐOA, KHÓA XIII TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI

        Trong 02 ngày (19 và 20/12/2022) Hội đồng nhân dân huyện Đak Đoa (Khóa XIII), nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp Thứ Mười.
        Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện, đã đánh gá tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện, các ban HĐND huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022 và xem xét các tờ trình của UBND huyện.

Ảnh: Toàn cảnh Kỳ họp Thứ Mười, HĐND huyện Đak Đoa. 
        Trong năm 2022, trên cơ sở Nghị quyết kỳ họp Thứ Năm của HĐND huyện (Khóa XIII), UBND huyện đã điều hành và tổ chức thực hiện đạt 19/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết kỳ họp đã đề ra, một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện vượt so với chỉ tiêu nghị quyết. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đạt 92 tỷ 411 triệu đồng, đạt 182,3% chỉ tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, đạt 101% chỉ tiêu nghị quyết… Trong năm, Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện cũng đã tăng cường các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.
        Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện cũng đã tập trung thảo luận về các nghị quyết thông thông qua các tờ trình của UBND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; dự thảo nghị quyết phê duyệt và phân bổ dự toán ngân sách năm huyện 2023.../.  
         
                                                                          Thu Hoài, Quốc Toản-Đak Đoa

Quay lại