Đảng ủy xã Hải Yang và Công an huyện Đak Đoa ký kết xây dựng địa bàn không có ma túy

Đảng ủy xã Hải Yang và Công an huyện Đak Đoa  ký kết xây dựng địa bàn không có ma túy

Với mục đích tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền xã, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống ma túy, làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy, người nghiện ma túy. Sáng ngày 3/4/2014, tại hội trường UBND xã Hải Yang, Đảng ủy xã Hải Yang và Công an huyện Đak Đoa đã ký cam kết phối hợp thực hiện chương trình " Xây dựng xã không có tệ nạn ma túy, không trồng cây có chất ma túy", với các nội dung: Đảng ủy xã Hải Yang và Công an huyện sẽ phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn xã; đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng chống ma tuý ở xã và tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy; vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy và tạo điều kiện cho nhân dân tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. 

Cùng với đó, xã sẽ triển khai việc đăng ký, quản lý người nghiện, tạo điều kiện giúp những người sau cai nghiện tái hòa nhập với cộng đồng; tổ chức cho nhân dân ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy.
 
xay-dung-đia-ban-khong-co-ma-tuy-2.bmp
Bí thư Đảng ủy xã Hải Yang và Trưởng Công an huyện Đak Đoa ký kết
xây dựng địa bàn không ma túy

 
Kế hoạch được triển khai từ trong năm 2014; trong đó, công an huyện là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của huyện, có trách nhiệm hướng dẫn công an xã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nội dung của kế hoạch; đồng thời chủ trì phối hợp với công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ triệt phá các điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy. Đối với Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề xây dựng địa bàn xã không có ma túy gắn với phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự ATXH.                                                                
                                                                  Hà Xuyên

Quay lại