Lễ ký kết giao ước cụm thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2014

Lễ ký kết giao ước cụm thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2014

Chiều ngày 4/4/2014, tại UBND xã Nam Yang - Cụm trưởng Cụm thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện tổ chức lễ ký kết giao ước Cụm thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2014, qua đó phát động phong trào "Đak Đoa chung sức xây dựng nông thôn mới". Đến dự, có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, đồng chí Phạm Cường - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, kiêm phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, lãnh đạo 4/4 thành viên Cụm thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện và đại diện lãnh đạo của Ủy ban MTTQ huyện, các ban, ngành, đoàn thể của xã Nam Yang.

Bốn xã: Nam Yang, Tân Bình, HNeng, K’Dang là những xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện và tỉnh, tổ chức lễ ký kết giao ước Cụm thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2014 với các tiêu chí cụ thể như sau: xã Nam Yang đăng ký 04 tiêu chí (tiêu chí số 7 chợ, tiêu chí số 15 y tế, tiêu chí số 17 môi trường, tiêu chí số 18 hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh); xã Tân Bình đăng ký 5 tiêu chí (tiêu chí số 1 quy hoạch, tiêu chí số 5 trường học, tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 18 hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh); xã K’Dang đăng ký 5 tiêu chí (tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 nhà ở dân cư, tiêu chí số 13 hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 16 văn hóa, tiêu chí số 17 môi trường); xã HNeng đăng ký 1 tiêu chí số 18 hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh. Thông qua việc tổ chức lễ ký kết giao ước này sẽ tạo điều kiện cho các xã giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc thực hiện các tiêu chi xây dựng nông thôn mới qua đó phấn đấu đến hết năm 2015 có 3 xã: Nam Yang, Tân Bình, K’Dang hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí xã nông thôn mới.
 
ky-ket-giao-uoc-thi-đua-xay-dung-nong-thon-moi-nam-yang-1.bmp
Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm phó Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM của huyện phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết giao ước thi đua.
 
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết giao ước Cụm thi đua, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã tập trung lãnh đạo tổ chức tuyên truyền để nhân dân trong xã thông suốt và ủng hộ chủ trương của nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo của từng xã để chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả hơn; kế thừa và phát huy các bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới, trong đó có bài học xuyên suốt đó là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân góp, dân hưởng thụ”. Qua đó khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ưu tiên xét khen thưởng các cá nhân là người lao động, người trực tiếp sản xuất.
          Minh Thiên

Quay lại