Huy động sức dân làm giao thông nông thôn

Huy động sức dân làm giao thông nông thôn

Người dân xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) rất phấn khởi khi xã được chọn là một trong 25 xã của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay làm điểm để nhân rộng cho các xã khác trên địa bàn huyện. Quyết định chọn Tân Bình, ngoài nguyên nhân xã hiện có 14 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, còn là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian qua, nổi bật là phong trào bê tông, nhựa hóa mạng lưới giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để đưa tiêu chí giao thông sớm đạt chuẩn nông thôn mới, làm tiền đề thúc đẩy lĩnh vực kinh tế của xã phát triển toàn diện.

Điều ghi nhận đầu tiên của chúng tôi khi cùng ông Lê Công Nguyên-cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã Tân Bình đi thực địa tìm hiểu phong trào làm đường giao thông ở Tân Bình là những ngôi nhà khang trang, tường rào cổng ngõ ngay ngắn quay mặt ra trục đường. Thực tế các trục đường chính của xã đã được bê tông, nhựa hóa từ những năm trước, nhưng vì mạng lưới đường nội thôn, nội đồng là đường đất, mùa mưa sình lầy. Năm 2013, xã họp dân lấy ý kiến làm đường giao thông nông thôn theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, chỗ nào có dân ở thì làm đường nhưng không đền bù hoa màu, khi giải phóng mặt bằng đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Ba thôn tiến hành họp bàn, thống nhất hình thức đóng góp; quyết định chọn tuyến đường đi lại khó khăn để ưu tiên đăng ký bê tông, nhựa hóa trước 4 km thực hiện trong năm 2013. Chính nông dân trực tiếp thi công thay cho việc thuê các nhà thầu. Ngoài ban giám sát của xã, các tổ của xã đều thành lập 1 tổ giám sát nhân dân vừa trực tiếp thi công đường, vừa giám sát việc sử dụng vật liệu đúng khối lượng để công trình đảm bảo chất lượng. Nhờ đó, đến cuối năm 2013, cả 3 thôn hoàn thành chỉ tiêu làm đường trước thời gian quy định. Từ kết quả này, năm 2014, xã Tân Bình tiếp tục đăng ký làm thêm 4 km đường bê tông nữa.

Mạng lưới giao thông nội thôn của xã Tân Bình được bê tông, nhựa hóa giải tỏa bớt nỗi cơ cực cho người dân trong xã. Điều đáng trân trọng là trong điều kiện đất đang có giá như hiện nay, song để đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông đảm bảo quy chuẩn nông thôn mới, nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ hàng rào; phá bỏ 2-3 hàng cà phê để hiến đất mở rộng mặt đường mà không yêu cầu Nhà nước đền bù. Cá biệt, có những gia đình tâm huyết với phong trào làm đường nội thôn đã tự nguyện bỏ tiền túi để làm đường giao thông như gia đình ông Ngô Đình Cảnh, Huỳnh Tấn Cẩm (thôn 3) tự bỏ tiền làm 146 mét đường bê tông. Còn ông Huỳnh Tấn Cẩm cũng tự bỏ tiền cá nhân mua vật liệu và kêu gọi người dân tham gia đóng góp ngày công làm 75 mét đường bê tông...

nong-thon-moi-bao-gia-lai-2.jpg

Theo đánh giá của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Đak Đoa thì Tân Bình là điểm sáng trong phong trào huy động sức dân kết hợp với định mức hỗ trợ của tỉnh, huyện triển khai làm đường giao thông nông thôn của huyện. Đây là tiền đề vững chắc để xã tiếp tục huy động sức dân kết hợp với nguồn lực đầu tư của Nhà nước hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới là quy hoạch và thực hiện quy hoạch; cơ sở vật chất văn hóa; hình thức tổ chức sản xuất... để Tân Bình trở thành xã nông thôn mới năm 2014.
Báo Gia Lai

Quay lại