UBMTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, tổ chức Hội nghị phản biện xã hội

UBMTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, tổ chức Hội nghị phản biện xã hội

       Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Sáng ngày 29/11/2021, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
       Chủ trì Hội nghị, ông Võ Tiến Đông – HUV – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Thành viên các Ban Tư vấn Kinh tế và Ban Tư vấn Văn hoá, xã hội và Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, ông Huỳnh Siểm - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự, tiếp thu và giải trình.

Ảnh: Ông Huỳnh Siểm - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu
và giải trình ý kiến phản biện tại Hội nghị.
       Tại hội nghị có 06 lượt ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, cũng như các chỉ tiêu năm 2022. Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, ông Huỳnh Siểm - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến phản biện của đại biểu, đồng thời làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được phản biện, để chỉnh sửa dự thảo báo cáo phù hợp.
       Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Võ Tiến Đông - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu; đề nghị UBND huyện và các cơ quan, phòng ban tham mưu tiếp thu ý kiến, nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và có văn bản phản hồi về việc tiếp thu các ý kiến phản biện gửi về Ban Thường trực UBNTTQ Việt Nam huyện theo quy định./.
 
                                                                           Thùy An-UBMTTQ VN huyện

Quay lại