CHI BỘ THÔN 1, XÃ NAM YANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2022 – 2025

CHI BỘ THÔN 1, XÃ NAM YANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2022 – 2025

        Vừa qua, Chi bộ thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
        Trong nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ thôn 1 xã Nam Yang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ lần thứ VI đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, 100% đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng và gương mẫu thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Lãnh đạo phát triển kinh tế của thôn đạt nhiều kết quả nổi bật, đến nay toàn thôn có trên 280 ha cây trồng gồm cà phê, hồ tiêu, chanh dây, cây ăn quả, hoa màu và phát triển đàn gia súc gia cầm lên trên 1.770 con. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, hiện tại thôn 1 chỉ còn 02 hộ nghèo theo tiêu chí mới. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 95% so với số hộ dân của thôn.  

Hình ảnh: Chi ủy Chi bộ thôn 1 xã Nam Yang, nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội.
        Chi bộ đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với địa bàn dân cư, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân; trong nhiệm kỳ chi bộ đã phát triển được 3 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn chi bộ lên 18 đồng chí. Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí và bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, ông Nông Thế Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn 1 xã Nam Yang, nhiệm kỳ 2022-2025./.
 
                                                                                   Ngọc Định-Trung tâm VHTTTT.

Quay lại