Đak Đoa, tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Đak Đoa, tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN

        Vừa qua, Phòng Giáo dục & Đào tạo đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Đak Đoa tổ chức tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của cán bộ viên chức, giáo viên và BHYT học sinh năm học 2021-2022 và triển khai một số nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 trên địa bàn huyện. 

Hình ảnh: Quang cảnh Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện
các chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
       Ngay từ đầu năm học 2021-2022, phòng Giáo dục & Đào tạo đã chỉ đạo quyết liệt, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị nhà trường về khai thác phát triển BHYT học sinh trên cơ sở chỉ tiêu của UBND huyện giao. Đình kỳ phối hợp với BHXH huyện, các trường học tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, những quy định của Luật BHYT mới sửa đổi, bổ sung cho cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh. Toàn huyện có 62 đơn vị nhà trường (kể cả khối ngoài công lập) tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 1.285 cán bộ giáo viên, nhân viên hợp đồng lao động với tổng số đã đóng nộp vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN trong năm học gần 50 tỉ đồng, việc đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN đã thực hiện kịp thời theo định kỳ hàng tháng, số tiền nợ đọng hàng tháng, quý giảm nhiều so với năm học trước, các chế độ chính sách cho giáo viên được giải quyết kịp thời, đúng chế độ và thời gian quy định. Công tác BHYT năm học 2021-2022 đạt kết quả tương đối cao so với mặt chung của toàn tỉnh, có 100% đơn vị nhà trường thực hiện BHYT cho học sinh và có 95,1% tỉ lệ học sinh tham gia BHYT trong đó có 17 trường đạt 100% số học sinh tham gia BHYT, số tiền thu từ BHYT học sinh gần 8 tỉ đồng.
       Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc Hai – Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị nhà trường trong thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ giáo viên và học sinh. Để phát huy kết quả đạt được, năm học 2022 - 2023 đề nghị các trường học tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện, các phòng, ban có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết của phụ huynh, học sinh về BHYT; triển khai có hiệu quả công tác BHYT học sinh năm học 2022-2023, phấn đấu 100% số em học sinh trong nhà trường tham gia BHYT, qua đó chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các em, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của toàn huyện.
                                                                                                    
                                                                                     Bảo hiểm xã hội Đak Đoa.
 

Quay lại