Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022.

Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022.

        Vừa qua, tại Trung tâm Chính trị huyện Đak Đoa, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội cơ sở.  

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn.
        Tham dự lớp tập huấn có 89 cán bộ Hội: Các đồng chí Thường trực Hội CCB huyện, Chủ tịch Hội CCB các xã thị trấn, Chi hội trưởng Hội CCB trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian 02 ngày (25,26/10/2022), các học viên được truyền đạt một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác Hội; chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Hội cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội ở địa phương; công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
        Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp củng cố trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng vận dụng năng lực thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội; Bên cạnh đó, góp phần nâng cao kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022./.
   
                                                                           Phương Thảo- CCB huyện.
 

Quay lại