HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI, PHỐI HỢP RA MẮT CÂU LẠC BỘ “3 BIẾT, 2 HỖ TRỢ” TẠI HUYỆN ĐAK ĐOA

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI, PHỐI HỢP RA MẮT CÂU LẠC BỘ “3 BIẾT, 2 HỖ TRỢ” TẠI HUYỆN ĐAK ĐOA

            Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Hội LHPN huyện Đak Đoa ra mắt Câu lạc bộ “3 biết, 2 hỗ trợ” tại thôn Bông Lar, xã Ia Băng.
         Câu lạc bộ “3 biết, 2 hỗ trợ” là biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu và hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ kiến thức. Câu lạc bộ được thành lập tại thôn Bông Lar, xã Ia Băng bước đầu với 30 thành viên. Tại buổi ra mắt, Câu lạc bộ đã bầu Ban Chủ nhiệm gồm 03 thành viên: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và Thư ký. Sau khi thành lập, các thành viên trong CLB có nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt nhu cầu hoàn cảnh gia đình của từng hội viên trong chi hội để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Đồng thời, phân loại nhóm đối tượng hội viên cần hỗ trợ, như hỗ trợ về chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về cây con giống, hỗ trợ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm hay vốn…để có thể hỗ trợ kịp thời, giúp hội viên có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống.

Hình: Các thành viên của CLB ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua
         Sau lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tuyên truyền về các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông mới trên địa bàn tỉnh và đi tham quan một số mô hình phần việc phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới của phụ nữ xã Ia Băng.
         Việc ra mắt Câu lạc bộ “3 biết, 2 hỗ trợ” sẽ tạo điều kiện giúp đỡ chị em phụ nữ trên địa bàn có nguồn vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với xây dựng nông mới trên địa bàn./.
 
                                                               Ngọc Định, Hồng Viên-Trung tâm VHTTTT

Quay lại