HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN ĐAK ĐOA

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN ĐAK ĐOA

        Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) huyện Đak Đoa vừa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 70 người dân ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thị trấn Đak Đoa.
        Tại buổi tuyên truyền, người dân thị trấn Đak Đoa được (HĐPHPBGDPL) tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Luật Hộ tịch; Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông đường bộ; Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Nghị định số120/2013/NĐ-CP ngày 08/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; các quy định của pháp luật đối với hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền các chính sách, pháp luật của nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế…

Hình ảnh: Buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Thị trấn Đak Đoa
         Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm phổ biến các văn bản pháp luật mới của Trung ương, của Tỉnh đang có hiệu lực thi hành, đồng thời tư vấn, giải đáp các vướng mắc về pháp luật liên quan đến cuộc sống và các chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân, từng bước nâng cao nhận thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
         Theo kế hoạch, từ ngày 8/11 đến này 27/11 tới Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đak Đoa sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân các xã trên địa bàn huyện./.
 
                                                                              Ngọc Định–Trung tâm VHTTTT

Quay lại