CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG HUYỆN ĐAK ĐOA, TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG HUYỆN ĐAK ĐOA, TỔ CHỨC NGÀY HỘI  ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ

         Hướng tới Kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), từ đầu tháng 11/2022 đến nay, các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đak Đoa đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc ở khu dân cư trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
tặng quà cho khu dân cư.
         Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc tại khu dân cư năm nay các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, tạo không khí đoàn kết thống nhất trong nhân dân và biểu dương những  gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. 
         Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của UBMTTQ Việt Nam huyện, UBND và UBMTTQ các xã, thị trấn vì đã có thành tích xuất sắc phong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.
 
                                                            Thu Hoài, Quốc Toản-Đak Đoa

Quay lại