Ban CHQS huyện Đak Đoa, tổ chức Lễ Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022)

Ban CHQS huyện Đak Đoa, tổ chức Lễ Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022)

         Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa, tổ chúc Lễ Phát động Đợt thi đua cao điểm, từ ngày 09/11/2022 đến ngày 28/12/2022, chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022). Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Nhân dân và QĐND Việt Nam trong Chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”;
         Dự và chỉ đạo Lễ Phát động thi đua có đồng chí Trung tá Nay Lan, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự, CTVP- CNCT, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ban CHQS huyện và các đồng chí là Chỉ huy trưởng Ban CHQS 17 xã
 thị trấn; 05 đơn vị tự vệ và toàn thể đảng viên, sĩ quan, QNCN trong cơ quan quân sự huyện.

Ảnh: Ký kết Giao ước thi đua của các cụm thi đua trong LLVT huyện Đak Đoa.
         Qua đợt thi đua cao điểm lần này, tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu. Nhằm xây dựng cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện Đak Đoa có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, quyết tâm thi đua, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
         Sau Lễ phát động, Ban Chính trị (cơ quan thường trực Hội đồng TĐ-KT Ban CHQS huyện) hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký nội dung chỉ tiêu thi đua, phấn đấu lập thành tích cao nhất trong đợt thi đua cao điểm. Thời gian thi đua là 50 ngày, từ ngày 09/11/2022 đến ngày 28/12/2022.
 
                                                                                           Nam Lê – BCHQS huyện
 

Quay lại