CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Thông báo 126/TB-UBND ngày 1/11/2022

Ngày đăng bài: 03/11/2022
Thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án: Trạm biến áp 110kV Đak Đoa và đấu nối trên địa bàn huyện Đak Đoa
Đính kèm văn bản: TB-126-signed.pdf


CÁC TIN KHÁC