Thông báo 75/TB-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2023

28/08/2023
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đính kèm: Thong-bao-treo-co-To-quoc-va-nghi-le-2-9.pdf