Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Văn bản

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số: 25 /KH-UBND 06/03/2023 V/v Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Số: 40 /UBND- NL 06/03/2023 V/v đề nghị thông báo ngày khởi công xây dựng công trình trên địa bàn thị trấn Đak Đoa
Số: 22 /KH-UBND 17/02/2023 V/v Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn thị trấn Đak Đoa
Số: 23 /KH-UBND 17/02/2023 V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn thị trấn Đak Đoa
Số: 20 /KH-UBND 07/02/2023 V/v Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
Số: 08 /QĐ-UBND 07/02/2023 V/v giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN trên địa bàn thị trấn Đak Đoa năm 2023
04/QĐ-UBND 19/01/2023 V/v công bố công khai dự toán ngân sách thị trấn Đak Đoa năm 2023
104 /KH-UBND 21/12/2022 V/v Ra quân dọn vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn giao thông trong dip̣ Tết Dương lịch 2023 trên địa bàn thị trấn Đak Đoa
56 /UBND-TBKL 21/12/2022 V/v Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Đak Đoa tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022
52/TB-UBND 21/11/2022 V/v thu, chi ngân sách thị trấn Đak Đoa (Quý III-2022)
01/TB-UBND 11/11/2022 V/v mời thầu xây dựng công trình đường giao thông thôn Ngol, thị trấn Đak Đoa
375 /QĐ-UBND 09/11/2022 V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của thị trấn Đak Đoa
90 /KH-BCĐ 09/11/2022 V/v Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn thị trấn Đak Đoa
255 /UBND - VX 09/11/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ ở người.
260 /UBND - NC 09/11/2022 V/v tăng cường công tác kiểm tra xử lý các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh và xử lý vi phạm đối với học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định.
87/KH-UBND 31/10/2022 V/v Thực hiện công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình trên địa bàn thị trấn Đak Đoa
247/UBND - NC 31/10/2022 V/v triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và chính quyền cơ sở năm 2022
85/KH-UBND 27/10/2022 V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Đak Đoa
86/KH-UBND 27/10/2022 V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTG ngày 12/11/2021 của Thủ thướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, trên địa bàn thị trấn Đak Đoa
84/KH-UBND 27/10/2022 V/v Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị trấn Đak Đoa