LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 23
Số người on-line: 1
Xã Glar > Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch


Tổng cộng có: 43 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Không Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Không Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai Không Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Đăng ký khai tử Không  Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Đăng ký khai sinh Không Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Không  Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Không Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Không Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Không Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước UBND cấp xã UBND cấp xã Nuôi con nuôi
Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Không Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Không Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
Thủ tục chứng thực di chúc Không Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Không Ủy ban nhân dân cấp xã
 
Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Không Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Không Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Không  Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Không Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chứng thực
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Không Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Chứng thực
Thủ tục công nhận hòa giải viên UBND cấp xã/phường Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải UBND cấp xã/phường UBND cấp xã/phường Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND cấp xã/phường UBND cấp xã/phường Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Không  UBND xã, thị trấn Phổ biến giáo dục pháp luật
Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch
Đăng ký lại khai sinh UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch
Đăng ký lại khai tử UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch
Đăng ký lại kết hôn UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch
Chứng thực chữ ký UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai