LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 27
Số người on-line: 1
Thành tựu giai đoạn 2015 - 2020
Xã Hà Bầu cách trung tâm huyện về phía Bắc khoảng 12 km. Phía Đông giáp với xã Nam yang, phía Bắc giáp với xã Đak Rrong; xã Chư Đăng Ja huyện Chư pah. Phía Nam giáp với xã An phú, xã Trà Đa TP Pleiku, phía Tây giáp với xã Tân Sơn, xã Biển Hồ TP Pleiku. Hà Bầu có tổng 1.826 hộ; 7846 nhân khẩu, trong đó dân tộc Jarai chiếm hơn 98% tổng số dân.
Năm năm qua, tình hình chung của đất nước, của tỉnh, của huyện và của xã gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình kinh tế thế giới suy giảm, phục hồi chậm do ảnh hưởng diễn biến thời tiết thất thường, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đầu nhiệm kỳ xã có 13 thôn làng đến cuối nhiệm kỳ còn lại 08 thôn làng do việc thực hiện công tác sáp nhập đơn vị hành chính. Xã có điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động tối đa các nguồn lực, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra đạt nhiều thành quả quan trọng.
I-NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
1. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế
Về tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã.
Tổng giá trị sản xuất  tăng đều qua các năm, đến hết năm 2019 đạt 126 tỷ đồng, đạt 118% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là 17 triệu đồng, đến năm 2019 là 38  triệu đồng (tăng 223 %). Ước tính đến cuối năm 2020 đạt 42 triệu đồng (đạt 140% so với nghị quyết).
1.1. Sản xuất nông nghiệp
Trong nhiệm kỳ Đảng bộ và nhân dân xã Hà Bầu đã đẩy mạnh chuyển đổi nhanh về cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, với các biện pháp thâm canh và chuyên canh làm cho tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự thay đổi đáng kể. Tổng diện tích cây trồng chủ yếu đến năm 2020 là 4.036 ha/2.769 ha đạt 145% so với nghị quyết.
Về chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định và từng bước phát triển, sản lượng đàn gia súc, gia cầm tăng đều theo từng năm. Đến cuối năm 2019 tổng  đàn gia súc, gia cầm 14.109 con, tăng so với năm 2015 là 1.086 con. Công tác phòng, chống dịch bệnh và cải tạo giống đàn gia súc, gia cầm được quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến đàn gia súc gia cầm.
1.2.Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ:
Trong những năm qua về thương mại, dịch vụ đã phát triển khá các đại lý, cửa hàng kinh doanh, buôn bán xăng dầu, vật liệu xây dựng, thu mua nông sản, đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa trong nhân dân, kích thích sản xuất hàng hóa phát triển
1.3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
Trong thời gian qua, Đảng ủy cùng với toàn bộ hệ thống chính trị luôn xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm của cả nhiệm kỳ và tập trung lãnh đạo thực hiện. Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết, kết luận, kế hoạch chuyên đề về xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện.Đến naycơ bản đã đạt được 14/19 tiêu chí (năm 2014 là 6/19 tiêu chí), các tiêu chí đạt 1 phần 3/19 tiêu chí,  các tiêu chí chưa đạt 2/19 tiêu chí.
Trong những năm qua được sự hỗ trợ của nhà nước, sự đóng góp của nhân dân, nhiều công trình trên địa bàn xã được triển khai kịp thời đúng tiến độ và đạt chất lượng.
1.4. Công tác thu chi ngân sách
Công tác thu ngân sách trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, việc quản lý và khai thác nguồn thu trên địa bàn xã đạt kết quả khá, đảm bảo công tác chi thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và hoạt động của hệ thống chính trị địa phương. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã trong 05 năm đạt 28.854.964.435 đồng, đạt 131,21% so với nghị quyết; tổng chi ngân sách xã trong 05 năm là 26.849.591.200 đồng đạt 127,3% so với nghị quyết.
1.5. Tài nguyên môi trường
Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã luôn được quan tâm,nhân dân luôn ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp. Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường.
Công tác quản lý bảo vệ tài nguyên,khoáng sản được quan tâm chỉ đạo. Thường xuyên kiểm tra, hạn chế tối đa tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.
2. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội; phát triển giáo dục – đào đạo
2.1. Về giáo dục và đào tạo
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo từng bước được quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất đến chất lượng dạy và học. Hiện toàn xã có 03 trường học với 1.484 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 96,7%. Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến lớp hàng năm đạt 98% (đạt 100% so với nghị quyết). Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ giáo viên được bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy.Tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng, học sinh yếu, kém giảm dần qua các năm. Cơ sở vật chất được đầu tư kiên cố, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học trong toàn xã.
Công tác hội khuyến học trong 5 năm qua luôn gắn với cuộc vận động “xã hội hóa giáo dục”, hàng năm nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp hơn 100 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học ở các trường trên địa bàn xã.
Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả, hàng năm phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh mở các lớp học dạy nghề cho nhân dân trên địa bàn. Trong 5 năm qua Hội khuyến học đã kêu gọi các mạnh thường quân quan tâm hổ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 72.900.000đ.
2.2. Văn hóa – thông tin và thể thao
Thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam, các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục - thể thao tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ góp phần vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân; Phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; xây dựng công sở văn hóa được phát động rộng rãi trong nhân dân và đã đem lại những kết quả tích cực. Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã có 8/8 thôn, làng văn hoá đạt tỷ lệ 100% , và gia đình văn hóa là 1.211 hộ đạt 66,3%.
Tăng cường công tác quản lý các dịch vụ, hoạt động kinh doanh văn hóa trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Hiện nay xã đang bảo tồn 17 bộ cồng chiêng, hàng năm được tập luyện và tổ chức giao lưu giữa các đội cồng chiêng của xã nhằm trao đổi kinh nghiệm.
2.3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình
Công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, cơ sở vật chất bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được củng cố, chất lượng khám điều trị ban đầu cho nhân dân được nâng lên, trung bình hàng năm có khoảng 1.385 lượt người dân đến khám, chữa bệnh. Hiện nay, trạm y tế xã có 02 bác sỹ, 01 y sỹ, điều dưỡng, 01 nhân viên hộ sinh, 01 dược sỹ và 8 cộng tác viên thôn làng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt trên 50% tổng số dân trên địa bàn xã. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được chú trọng thông qua củng cố đội ngũ cộng tác viên dân số dưới thôn, làng và viên chức dân số để tuyên truyền vận động thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình nhờ đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã năm 2014 là 1,50%; ước hết năm 2020 là 1,27%. Công tác tiêm chủng mở rộng trên 8 thôn, làng đạt 100%. Thường xuyên tuyên truyền các biện pháp tránh thai cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, do đó đã hạn chế tối đa việc sinh con ngoài kế hoạch
2.4. Thực hiện công tác chính sách xã hội
Công tác chính sách xã hội được quan tâmchỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, thường xuyên chăm lo và giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người có công.Công tác xoá đói giảm nghèo cũng được chú trọng, số hộ nghèo giảm hàng năm. Năm 2015 có 108 hộ nghèo (7,58%), 31 hộ cận nghèo 2.17%, cuối năm 2019 có 40 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,19% và 90 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 4,93%. Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ xây dựng, sữa chữa được 09 căn nhà cho người có công, hộ nghèo được 04 căn nhà, với tổng vốn là 265 triệu đồng. 
Công tác giải quyết việc làm cho nhân dân luôn được quan tâm, trong 05 năm đã mở 16 lớp tập huấn cho hội viên đào tạo được 530 người, trong đó có chứng chỉ là 530 người chủ yếu là các lớp xây dựng, chăm sóc cà phê, cao su (chưa tính số lao động tự đào tạo thuộc các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề). Hàng năm tạo điều kiện việc làm cho 90 công dân trên địa bàn làm công nhân tại khu công nghiệp Trà Đa, nhìn chung số lao động được đào tạo nghề hàng năm đều tăng.
3. Về công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và cải cách thủ tục hành chính
3.1. Công tác quân sự quốc phòng
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu - phòng thủ tại địa phương đạt kết quả khá.
Lực lượng dân quân thường xuyên được quan tâm xây dựng, củng cố đảm bảo 100% kế hoạch được giao. Chất lượng sẵn sàng chiến đấu và độ tin cậy được nâng lên, nhất là đảm bảo quân số huy động trong các đợt cao điểm khi được triệu tập tham gia tập huấn và tổ chức huấn luyện dân quân hàng năm đạt loại khá; Công tác tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức an ninh – quốc phòng cho các đối tượng hàng năm đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.
3.2. Công tác đảm bảo an ninh
Trong nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bànxã cơ bản được giữ vững, ổn định. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Số đối tượng Fulro thuộc diện quản lý tại cộng đồng giảm còn 14 đối tượng loại A, không còn loại B, loại C. Lực lượng công an xã được cũng cố, kiện toàn đủ về số lượng và chất lượng, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy và chính quyền giải quyết dứt điểm những công việc bức xúc trong dân, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
3.3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; cải cách thủ tục hành chính
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, những bức xúc, kiến nghị của người dân được giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý, được người dân đồng tình ủng hộ. Nhờ vậy trong thời gian qua, trên địa bàn xã không có xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.
Phát huy tốt hoạt động của tổ một cửa, duy trì làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần, để giải quyết công việc của nhân dân một cách nhanh chóng, thuận lợi, không để dân đi lại nhiều lần. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ công chức chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các yêu cầu của người dân được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định và đúng hẹn.
4. Công tác xây dựng Đảng
4.1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
Đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kịp thời thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và địa phương, qua đó định hướng tư tưởng trong Đảng bộ và trong xã hội
Trong 05 năm Đảng ủy xã đã tổ chức 26 hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện, 11 buổi thông tin thời sự trong nước và quốc tế đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, có hơn 2.960 lượt người tham dự.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng ủy nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đạt kết quả. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối làm việc; giữ gìn đạo đức, lối sống, bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, điều chỉnh hành vi, các hoạt động trong công tác và trong cuộc sống.
Việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc của cán bộ, đảng viên. Những sáng kiến, những cách làm hay trong học tập gương Bác được thực hiện một cách hiệu quả. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân có thành tích được huyện biểu dương, khen thưởng.
Tích cực triển khai công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng; quán triệt cán bộ, đảng viên không tham gia bình luận, chia sẽ những thông tin xấu, độc lên không gian mạng.
4.2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện cơ bản theo đúng quy hoạch. Việc thực hiện chính sách cán bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ.Đến nay đội ngũ cán bộ công chức xã đạt chuẩn theo tiêu chí 18 về xây dựng nông thôn mới.
Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm, nhất là đối với các tổ chức đảng ở thôn, làng. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, số chi bộ trực thuộc đạt HTTNV ngày càng tăng.
Công tác kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng được quan tâm, đầu nhiệm kỳ Đảng bộ có 119 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã có 154đảng viên, đến thời điểm hiện tại đã kết nạp được 34 Đảng viên.
4.3. Công tác kiểm tra giám sát
Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được chú trọng, từ 2015 đến nay Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đã triển khai 11 cuộc kiểm tra các Chi bộ trực thuộc và 03 đảng viên trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đánh giá ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhìn chung trong nhiệm kỳ Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
4.4. Công tác dân vận của Đảng
Công tác dân vận được quan tâm và có bước đổi mới trong phương thức hoạt động.Đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phối hợp tốt với các đơn vị kết nghĩa, phụ trách xã, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Mô hình hợp tác sản xuất cà phê, hồ tiêu giữa người kinh có vốn có kinh nghiệm sản xuất với người đồng bào dân tộc thiểu số có đất chưa có kinh nghiệm sản xuất: Đến nay, trên địa bàn xã còn có 05 hộ liên kết sản xuất cà phê, hồ tiêu. Tổng diện tích hợp tác sản xuất cà phê và hồ tiêu giữa người có vốn và người có đất là 5,72ha. Từ mô hình này, không những chỉ giúp ngăn chặn việc chuyển nhượng đất của người đồng bào dân tộc thiểu số mà còn giúp người dân học hỏi được kỹ thuật thâm canh cà phê và hồ tiêu, nâng cao thu nhập cho gia đình.
Tăng cường bám thôn, làng, kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nhân dân. Phát huy tinh thần dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
4.5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Thường xuyênduy trì tốt chế độ giao ban với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Chất lượng nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ từng bước đổi mới nâng lên.
Chú trọng đổi mới trong việc ban hành nghị quyết; coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các ngành theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp. Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng được chú trọng theo hướng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; giảm bớt các thủ tục, giấy tờ, hội họp.
5. Công tác xây dựng chính quyền
5.1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân
Tổ chức Hội đồng nhân dân xã ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng, trình độ của các đại biểu Hội đồng nhân dân ngày càng được nâng cao. Các kỳ họp của Hội đồng nhân dân duy trì theo đúng luật, đảm bảo các nội dung, tập trung thảo luận và quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được nâng lên,những vấn đề bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời.
  Chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân xã ngày càng được nâng cao. Đại biểu Hội đồng nhân dânđã thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri, luôn lắng nghe mọi tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với các cấp, đã thể hiện được cầu nối giữa nhân dân với Đảng với chính quyền.
  5.2. Hoạt động của Ủy ban nhân dân xã
  Tổ chức bộ máy và hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; số lượng, chất lượng của cán bộ, công chức được nâng lên cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công việc. Hiện nay100% các chức danh chủ chốt có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và được bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước. Việc bố trí cán bộ, công chức và cán bộ bán chuyên trách được thực hiện theo quy định.
Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí được triển khai thường xuyên.Thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” theo đúng quy định. Ban hành và áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tiêu chuẩn ISO. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực.
  6.Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
  Uỷ ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được đổi mới về nội dung và phưong thức hoạt động, xác định rõ hơn chức năng và nhiệm vụ, ngày càng đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của quần chúng và đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên. Đến nay tổng số đoàn viên hội viên trong toàn xã là 3.415người. Lực lượng nòng cốt, cốt cán là 226 người. Trong 05 năm Đảng ủy đã chỉ đạo Mặt trận tổ quốc xã và các ngành đoàn thể đã tổ chức 20 đợt phát động quần chúng thu hút hơn 5.000 ngàn lượt người tham gia. Phối hợp tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri trước trong và sau kỳ họp, với sự tham gia của gần 5.000 lượt cử tri trên địa bàn xã để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm phản ánh đến cuộc họp Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và đặc biệt triển khai cuộc vận động xây dựng nông thôn mới được nhân dân tham gia, đồng tình ủng hộ.
  Mặt trận và các đoàn thể luôn tích cực trong việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do cấp trên phát động như: Mặt trận có cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “làm hay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số đểtừng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” ;Phụ nữ có phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cuộc vận động rèn luyện bốn phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Hội cựu chiến binh có phong trào “Cựu chiến binh sản xuất giỏi”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hội viên giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo”;Đoàn thanh niên có phong trào “ Thanh niên tình nguyện”, “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất đời sống, văn hóa, tinh thần”;Hội nông dân có phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”.....Ngoài ra mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp tổ chức phát động quần chúng xây dựng mô hình dân vận khéo, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy về “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.......
 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai