Thủ tục hành chính > Hành chính tư pháp


Tổng cộng có: 45 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Đăng ký kết hôn UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký kết hôn lưu động UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha Cấp Xã UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh lưu động Cấp Huyện, Cấp Xã UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Xã UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai tử cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Xác nhận Sơ yếu lý lịch Ủy ban nhân dân cấp xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
Hành chính Tư pháp
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn. UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính Tư pháp
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tư pháp - hộ tịch
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ  UBND Cấp xã UBND cấp xã Tư pháp - hộ tịch
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ  UBND Cấp xã UBND cấp xã Tư pháp - hộ tịch
THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC CHO NGƯỜI DƯỚI 14 TUỔI Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
 
Hành chính Tư pháp
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính Tư pháp
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính Tư pháp
CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TRONG NƯỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI. UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tư pháp - hộ tịch
CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN DO CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM CẤP HOẶC CHỨNG NHẬN Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tư pháp - hộ tịch
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN BẰNG TIẾNG VIỆT (ÁP DỤNG CHO CẢ TRƯỜNG HỢP CHỨNG THỰC ĐIỂM CHỈ VÀ TRƯỜNG HỢP NGƯỜI YÊU CẦU CHỨNG THỰC KHÔNG THỂ KÝ, KHÔNG THỂ ĐIỂM CHỈ ĐƯỢC Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
THỦ TỤC SỬA LỔI SAI SÓT TRONG HƠP ĐỒNG, GIAO DỊCH Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
CHỨNG THỰC DI CHÚC Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
CHỨNG THỰC VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE


 

THỜI TIẾT HẢI YANG

 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai