Thủ tục hành chính > Đăng ký, quản lý cư trú


Tổng cộng có: 43 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND Cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu trường hợp từ chối cấp phép Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
 
Đăng ký kết hôn UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký kết hôn lưu động UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha Cấp Xã UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh lưu động Cấp Huyện, Cấp Xã UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Xã UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai tử cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Xác nhận Sơ yếu lý lịch Ủy ban nhân dân cấp xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn Ủy ban nhân dân cấp xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn. UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Hành chính Tư pháp
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tư pháp - hộ tịch
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI cấp huyện, UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ  UBND Cấp xã UBND cấp xã Tư pháp - hộ tịch
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ  UBND Cấp xã UBND cấp xã Tư pháp - hộ tịch
THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC CHO NGƯỜI DƯỚI 14 TUỔI Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
 
Hành chính Tư pháp
Đăng ký thường trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND Cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu trường hợp từ chối cấp phép Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
 
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND Cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu trường hợp từ chối cấp phép Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
 
Tách hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp đổi sổ hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Xóa đăng ký thường trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Đăng ký tạm trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp đổi sổ tạm trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp lại sổ hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp giấy chuyển hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE


 

THỜI TIẾT HẢI YANG

 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai