LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 22
Tổng lượt truy cập: 216
Số người on-line: 1

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 xã Ia Băng

   Căn cứ Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về ban hành Kế hoạch cải cách...

Về việc tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại cấp xã

   Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải...

về việc thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

   Thực hiện Công văn số 1018/UBND-NC ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc thực hiện số...

V/v thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Ia Băng

Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Ia Băng (sau đây gọi tắt là Ban hỉ đạo gồm các thành phần cụ thể như sau:

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã.

    Thực hiện Công văn số 511/UBND-NC ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tổ chức triển...

Triển khai các công tác liên quan đến việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã.

    Thực hiện Công văn số 411/UBND-NC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc chỉ đạo liên...

DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO TẠI UBND XÃ

    Năm 2021, UBND xã tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong HTQLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 vào...

CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

    Xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng của xã, hàng năm UBND xã đều xây dựng kế hoạch...

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ngày 06/12/2021

Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61...

Tăng cường sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử”, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử

Thực hiện Công văn số 170/UBND-VX ngày 24/01/2022 của UBND huyện Đak Đoa về việc tăng cường sử dụng hệ thống “Một cửa điện...
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

THÔNG BÁO

[Error loading the control 'Hinhanh1', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DocumentNodeID, NodeLinkedNodeID ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS CMS_C FROM View_CONTENT_File_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/Xa-Ia-Bang/Image-phai/%') AND DocumentCulture = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE CMS_C = @CMS_C

Caused exception:
Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Cơ quan: HĐND - UBND huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831843  - Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Tấn Lợi - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đak Đoa
Giấy phép: 08/GP-TTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai