LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 194
Số người on-line: 1

CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

    Xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng của xã, hàng năm UBND xã đều xây dựng kế hoạch...

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ngày 06/12/2021

Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61...

Tăng cường sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử”, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử

Thực hiện Công văn số 170/UBND-VX ngày 24/01/2022 của UBND huyện Đak Đoa về việc tăng cường sử dụng hệ thống “Một cửa điện...

Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và văn bản số 9294/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ.

    Thực hiện Công văn số 131/UBND-NC ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc triển khai...

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 xã Ia Băng

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến...

Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại UBND xã

    Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022...

Về việc ban hành mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Ia Băng năm 2022

    Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Ia...

Thực hiện chương trình công tác cải cách hành chính của xã năm 2022

   Thực hiện Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Đak Đoa về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022...

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của xã

    Thực hiện Quyết định số 5007/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Đak Đoa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền...

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

    Thực hiện Quyết định số 5006/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Đak Đoa về việc ban hành kế hoạch kiểm soát...
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Cơ quan: HĐND - UBND huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831843  - Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Tấn Lợi - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đak Đoa
Giấy phép: 08/GP-TTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai