LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 59
Tổng lượt truy cập: 416
Số người on-line: 1

PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ IA BĂNG, HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI TỶ LỆ 1/10.000.

    Ngày 27/12/2017, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 4300/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy...

Dữ liệu test

Test dữ liệu demo

THÔNG BÁO