LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

Thông báo khám sàng lọc tim bẩm sinh

Ngày đăng bài: 10/04/2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
  XÃ IA BĂNG
  
    Số:       /TB-UBND
 
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    
                                       Ia Băng, ngày      tháng  4  năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v khám sàn lọc cho trẻ em bị tim bẩm sinh miễn phí
 
Kính gửi:  
                   - Các gia đình có trẻ em bị tim bẩm sinh.
                   - Thôn trưởng 11 thôn, làng.
 
         Thực hiện Văn bản số 111/CV-LĐTBXH  ngày 05/4/2021 của phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa về việc khám sàn lọc trẻ em bị tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em;
Uỷ ban nhân dân xã Ia Băng thông báo đến gia đình có trẻ em bị tim bẩm sinh biết, đăng ký để được khám điều trị sớm kịp thời, các đối tượng cụ thể, như sau:
          1. Đối tượng: Tất cả trẻ em từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi có các triệu chứng, biểu hiện sau đây:
- Đã được các bác sỹ tại các cơ sở y tế phát hiện, nghi vấn mắc tim bẩm sinh.
- Thường hay bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần.
- Thở khác thường (thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào)
- Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản.
- Trẻ có biểu hiện bú chậm (kéo dài trên 30 phút) hoặc không thể chấm dứt bữa bú.
- Thở nhanh, hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú.
- Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh vã mồ hôi, thường rất dễ mệt.
- Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh.
- Hụt hơi khi gắng sức.
         2. Thời gian và địa điểm khám
         2.1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 17- 18/4/2021.
(Từ 07h30 đến 16h30 ngày 17/4/2021, 07h30 đến 11h30 ngày 18/4/2021)
         2.2. Địa điểm: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
      * Lưu ý: Đề nghị thôn trưởng lập danh sách trẻ em bị tim bẩm sinh khám sàn lọc về Ủy ban nhân dân xã (qua Công chức Văn hóa – xã hội)  trước ngày 13/4/2021 để tổng hợp báo cáo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Và thông báo đến gia đình có trẻ em bị tim bẩm sinh chưa khám sàn lọc đến khám theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên.
       Nhận được Thông báo này đề nghị gia đình có trẻ em bị tim bẩm sinh, thôn trưởng 11 thôn, làng  phối hợp thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;
- Lưu: VT. 
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Trần Văn Hùng
 


THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Cơ quan: HĐND - UBND huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831843  - Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Tấn Lợi - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đak Đoa
Giấy phép: 08/GP-TTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai