LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1
Xã Ia Băng > Chuyên mục > Lĩnh vực Người có công > GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG CHO THÂN NHÂN KHI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN


GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG CHO THÂN NHÂN KHI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện
Trình tự thực hiện
Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2
Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Xem xét, xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND xã Ia Băng phê duyệt
Phê duyệt
Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH
Giải quyết hồ sơ và chuyển cho Sở Lao động TBXH
Giải quyết hồ sơ
Nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền và trả kết quả cho công dân
Thành phần hồ sơ + Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu TT1).
+ Bản sao Giấy chứng tử.
+ Các giấy tờ của thân nhân theo yêu cầu:
Bản sao Giấy khai sinh đối với con dưới 18 tuổi.
Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên đang theo học.
Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học đối với cong từ đủ 18 tuổi trở lên đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học.
Thời hạn giải quyết Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó
+ UBND cấp xã: 05 ngày làm việc
+ Phòng Lao động TBXH: 10 ngày làm việc
+ Sở Lao động TBXH: 10 ngày làm việc
Lệ phí không
Kết quả thực hiện Theo mục 5.2
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Đối tượng thực hiện cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLDTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Cơ quan: HĐND - UBND huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831843  - Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Tấn Lợi - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đak Đoa
Giấy phép: 08/GP-TTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai