LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 5
Số người on-line: 1
Xã Ia Băng > Chuyên mục > Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch > CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT


CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã
Lĩnh vực TP-HT
Cách thức thực hiện
Trình tự thực hiện
Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2
Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
Nếu hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
Xem xét, xử lý hồ sơ
 
Ký duyệt
Trả kết quả
Thành phần hồ sơ Danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Theo mục 5.2
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Đối tượng thực hiện cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Cơ quan: HĐND - UBND huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831843  - Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Tấn Lợi - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đak Đoa
Giấy phép: 08/GP-TTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai