LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 4
Số người on-line: 1
Xã Ia Băng > Chuyên mục > Lĩnh vực Văn hoá Xã hội > Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội


Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Thẩm quyền giải quyết
Ủy ban nhân dân cấp xã.
Lĩnh vực
VH-XH
Cách thức thực hiện
Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đếnBộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 20 (hai mươi) ngày đối với việc tổ chức các lễ hội dưới đây:
Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi tổ chức lễ hội.
Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và chuyển công chức văn hóa xã hộicấp xã.
+ Bước 2: Xử lý hồ sơ
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Bước 3: Trả kết quả
- Tổ chức, cá nhân mang biên nhận đến UBND cấp xã để nhận kết quả (Trường hợp UBND xã không đồng ý với nội dung thông báo).
Thành phần hồ sơ
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Văn bản thông báo nêu rõ:
(1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;
(2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;
(3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;
(4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;
(5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
+ Nếu không có ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã thìđơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.
+ Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Đơn vị tổ chức lễ hội.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018. 
- Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
 
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Cơ quan: HĐND - UBND huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831843  - Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Tấn Lợi - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đak Đoa
Giấy phép: 08/GP-TTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai