LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 6
Tổng lượt truy cập: 21
Số người on-line: 1

Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính cấp xã

Ngày đăng bài: 07/11/2017
Thực hiện Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính cấp xã; Đoàn kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch số 608/KH-ĐKT ngày 16/8/2017 và tổ chức đi kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính ở 8 xã: Trang, Hnol, KDang, Tân Bình, Ia Pết, Nam Yang, Hà Bầu và thị trấn Đak Đoa.


Qua công tác kiểm tra hầu hết các xã, thị trấn được kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đoàn kiểm tra: Công tác cải cách hành chính Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã ban hành quy chế làm việc của UBND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân, công chức và triển khai thực hiện theo quy chế của đơn vị; về thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ: Từ ngày 01/01/2017 đến thời gian Đoàn kiểm tra, Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ cấp xã đã tiếp nhận: 29.993 hồ sơ (giải quyết đúng hạn: 29.947 hồ sơ, quá hạn giải quyết: 46 hồ sơ); về công tác niên yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ và công tác rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp đã niêm yết đúng quy định; về triển khai quán triệt cho CBCC cấp xã, thị trấn về kỷ luật, kỷ cương hành chính xã thực hiện kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành kế hoạch, tổ chức quán triệt đến CBCC bằng hình thức ở các buổi họp giao ban, các cuộc họp hàng tháng, các buổi quán triệt Nghị quyết.. ở địa phương; Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Qua kiểm tra thực tế tại các xã, thị trấn đã bố trí đầy đủ các chức danh, số lượng cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Quyết định số 20/2015/QĐ ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh; Công tác Văn thư - Lưu trữ ngày càng được quan tâm thường xuyên chỉ đạo các công chức liên quan theo dõi, cập nhập các loại văn bản của cấp trên trên hệ thống văn bản điều hành; lập sổ văn bản đi, đến; sử dụng con dấu theo đúng quy định; ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; danh mục hồ sơ lưu trữ của địa phương; bố trí công chức theo dõi công tác lưu trữ của đơn vị.

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện những thiếu xót và hướng dẫn cho UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót để từng đó từng bước nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức các xã trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành./.
                                                                              Minh Thiên – Tổng hợp

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai