LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

Tiếp công dân tại cấp xã

Thẩm quyền giải quyết UBND xã KDang
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND xã
Trình tự thực hiện
B1 Đón tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
Kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có).
B2 Tiếp nhận đơn (đối với trường hợp có đơn).
Trường hợp chưa có đơn, công chức tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn hoặc trình bày nội dung vụ việc, ghi chép vào sổ tiếp công dân.
B3 Phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
*Đối với đơn khiếu nại:
Không thuộc thẩm quyền: Hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận trình Chủ tịch xem xét tiến hành các bước thụ lý giải quyết.
*Đối với đơn tố cáo:
Không thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận, trình chủ tịch xem xét chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận, trình chủ tịch xem xét tiến hành các bước thụ lý, giải quyết.
Trường hợp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo không do người khiếu nại, người tố cáo trực tiếp chuyển đến thì thực hiện việc phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
* Đối với kiến nghị, phản ánh:
Không thuộc thẩm quyền: công chức tiếp công dân chuyển đơn hoặc chuyển bản ghi lại nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết.
Thuộc thẩm quyền: công chức tiếp công dân trình chủ tịch xem xét, giải quyết hoặc phân công bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết.
B4 Hướng dẫn công dân ký tên (hoặc điểm chỉ) xác nhận nội dung đã trình bày vào sổ ghi biên bản của cơ quan
Thành phần hồ sơ - Đơn khiếu nại, tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo có chữ ký hoặc điểm chỉ của công dân; có chữ ký của người đại diện và đóng dấu đối với tổ chức (nếu có);
Trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết đơn hoặc ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản và yêu cầu họ ký xác nhận hoặc điểm chỉ.
- Các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).
Thời hạn giải quyết Giờ hành chính
Lệ phí Không.
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện Bộ phận tiếp công dân UBND xã Kdang.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện Tuân thủ nội dung tiếp công dân và thực hiện theo hướng dẫn của người tiếp công dân;
Trình bày trung thực sự việc và những nội dung đã trình bày
Căn cứ pháp lý - Luật Tiếp công dân năm 2013;
- Luật Khiếu nại năm 2011
- Luật Tố cáo năm 2011
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại,
- Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo,
- Thông tư 06/2013/TT-TTCP, ngày 30/09/2013 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;
Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai