CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
gt.jpg

 
1. Thông tin liên hệ:

        UBND huyện Chư Sê
        Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
        
Điện thoại: 059.3851781
 Fax: 059.3851781
         Email: unndchuse@gialai.gov.vn
Website: chuse.gialai.gov.vn
 
   
 
 

THÔNG BÁO