LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 41
Số người on-line: 1

Kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 của xã KDang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 08/06/2018
Đến nay, cơ bản xã  KDang đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Sản xuất phát triển, thu nhập người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
 

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gia lai,  ngày 05/01/2011 UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND “Về phê duyệt danh sách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015”,  xã K’Dang được chọn là một trong 45 xã điểm của tỉnh để triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2011 – 2015. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, chính quyền địa phương xác định đây là chương trình tổng thể có tầm quan trọng lớn thúc đẩy phát triển toàn diện mọi mặt kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh ở nông thôn một cách bền vững nên 05 năm qua xã đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện từ đó đã đạt được nhiều kết quả.
File207_1.JPG
Để triển khai thực hiện chương trình có hiệu quả, xã đã thành lập Bộ máy tổ chức triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ xã cho đến thôn  theo quy định. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để xác định cụ thể những nhiệm vụ, giải pháp  và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý  theo tiêu chí và địa bàn để có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thuận lợi.người phụ trách cũng như tổ chức thực hiện theo lộ trình kế hoạch cụ thể.
Ngay từ bước đầu, Đảng ủy, UBND xã xác định để triển khai thực hiện có hiệu quả cần phải làm cho nhân dân nhận thức rỏ các nội dung cũng như để nhân dân xác định người dân là chủ thể trong xây dựng NTM. Do đó, xã đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tuyên truyền về phong trào thi đua “K'Dang chung sức xây dựng nông thôn mới” đến đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã bằng nhiều hình thức phong phú như:
Tổ chức họp và phổ biến chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến mọi cán bộ và người dân thông qua Hội nghị - Quân – Dân – Chính – Đảng, hội nghị chi bộ, tiếp xúc cử tri tại các thôn, làng. Đồng thời lồng ghép vào các cuộc họp của xã, thôn cũng như các cuộc họp ở khối đoàn thể. UBND xã đã in ấn trên 4.500 tờ rơi tuyên truyền về nông thôn mới và phát cho tất cả các hộ dân trên địa bàn xã.
Ngoài ra còn tổ chức phát động phong trào “KDang chung sức, chung lòng xây dựng Nông thôn mới”, gắn với công tác tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ký kết quy chế phối hợp với đơn vị quân đội 273 đang đóng chân trên địa bàn trong thực hiện phong trào “ Quân đội chung sức xây dựng NTM”.
Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trong 5 năm:
Tổng kinh phí đã thực hiện:     209.575.688.780 đ, trong đó:
- Ngân sách Trung ương:              10.493.378.600 đ, chiếm 5,01%;
- Ngân sách tỉnh:                           10.585.457.515 đ, chiếm 5,05%;
- Ngân sách huyện:                          1.470.000.000 đ, chiếm 0,7 %;
- Ngân sách xã:                                   881.339.000 đ, chiếm 0,42 %;
- Doanh nghiệp:                            1.310.000.000 đ, chiếm 0,63 %
- Vốn vay tín dụng:                     75.432.607.087 đ, chiếm 36 %
- Nhân dân đóng góp:             109.370.906.578 đ, chiếm 52,19 % (không tính kinh phí nhân dân tự bỏ ra đầu tư phát triển sản xuất).
        Kết quả thực hiện theo 5 nhóm tiêu chí:
        Quy hoạch: Hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế xã hội theo chương trình xây dựng nông thôn mới và quy hoạch khu trung tâm xã.
Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội: Xác định giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn, trong 5 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn. Xã đã vận động nhân dân đóng góp trên 12,9 tỷ đồng, hiến 2.300m2 đất, 1.900m2 tường rào, 14.355 ngày công để xây dựng giao thông nông thôn. Toàn xã có trên 60 km đường đã bê tông và nhựa. Đặc  biệt trong năm 2015 đã làm được hơn 12 km đường giao thông nông thôn, từ đó việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận lợi. Thủy lợi đã kiên cố 4.6/6.8 km đạt 67%.
           Nhân dân đã đầu tư 07 trạm biến áp để sử dụng và sản xuất. Cơ sở vật chất tường học được quan tâm đầu tư xây dựng trong những năm qua nên cơ bản  đạt chuẩn, Nhà văn hóa xã và thôn được xây dựng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Xây dựng chợ gắn với chỉnh trang khu dân cư, khai thác nguồn thu để đầu tư cơ sở hạ tầng, đối ứng chương trình nông thôn mới; thu hút được thương mại – dịch vụ phát triển, góp phần chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang CN–TTCN, thương mại - dịch vụ. Bưu điện xã hoạt động thường xuyên phục vụ tốt cho nhân dân trên lĩnh vực bưu chính viễn thông; mạng internet dược phủ sóng cho 12/12 thôn.  nhà ở dân cư được đảm bảo.
                     
         Phát triển kinh tế  và các hình thức tổ chức sản xuất: Phong trào phát triển sản xuất và tổ chức sản xuất được nhân dân hưởng ứng cao; phong trào cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên nhà vườn, phát triển chăn nuôi, phát triển ngành nghề ở nông thôn đã được người dân tham gia thực hiện. Công nghiệp – TTCN, Thương mại - dịch vụ chuyển biến khá. Năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm tăng hơn 2 lần  so với năm 2010; hộ nghèo giảm từ 19,2% ( 418 hộ) năm 2010 còn 3,16% ( 74 hộ).
          Văn hóa - xã hội và môi trường:
 Phổ cập giáo dục: Xã đã đạt được phổ cập THCS, tiểu học và mầm non cho trẻ 5 tuổi và duy trì công tác này hàng năm; xã có 04 trường với tổng số học sinh:1.982 học sinh. Tỷ lệ học sinh lên lớp, học sinh chuyển cấp đạt 98%. Đội ngũ giáo viên được quan tâm, chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề): Hiện nay trên địa bàn xã có 196 em đi học đại học, cao đẳng và học nghề đạt tỷ lệ 91,16%.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo 3.212/5.907 đạt 54.4% (kể cả các lớp đào tạo sơ cấp, nghề ngắn hạn, tự đào tạo nghề)
Số lượng người tham gia bảo hiểm y tế: 8.309/10.418 người chiếm tỷ lệ 79,76% trên tổng dân số, y tế xã đạt chuẩn theo quy định.
Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã có 11/12 thôn, làng văn hoá đạt tỷ lệ 91.6%; GĐVH 1722 hộ.  
        Về hệ thống chính trị và an ninh trật tự :
Nhằm kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ BCH đảng ủy xã đã có nghị quyết và xây dựng các quy hoạch về công tác cán bộ cũng như  để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, từ năm 2011-2015 xã đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị. Trong công tác quy hoạch, cấp ủy chính quyền xã cũng chú trọng đến đội ngũ cán bộ là người đồng bào DTTS tại địa phương (đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức xã có 4/23 đ/c (chiếm 17,4%) 4 người đã có trình độ trung cấp chuyên môn và lý luận chính trị.
Đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/201/2012 của Bộ Nội vụ ( có 3/11 cán bộ chuyên trách có trình độ đại học, 9/12 công chức có trình độ cao đẳng đại học).
Bên cạnh đó, xã có đầy đủ hệ thống tổ chức chính trị xã hội và kết quả hoạt động hàng năm đạt tiên tiến trở lên.
            Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 
Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; có 12/12 thôn, làng được đạt tiêu chuẩn về an ninh, trật tự; trên địa bàn xã không có cá nhân, tổ chức hoạt động chống đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế.
Đến nay, cơ bản xã  KDang đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Sản xuất phát triển, thu nhập người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường được sạch đẹp, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Đến nay xã K’Dang đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
Mặc dù cơ bản xã đã hoàn thành 19 tiêu chí . Tuy nhiên K’Dang là xã có  nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tình trạng sản xuất tự phát còn khá phổ biến nên chất lượng, hiệu quả sản xuất còn hạn chế, đời sống một bộ phận nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, trình độ dân trí có nâng lên nhưng chưa đồng đều. Cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí qui định, nhưng mức độ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.
Vì Vậy, Cần tiếp tục quan tâm kinh phí đầu tư , đặc biệt là các tiêu chí  Giao thông; Tiêu chí Điện;  Tiêu chí Trường học; Tiêu chí Môi trường và thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới một cách bền vững để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn trong thời gian tới ở mức cao hơn./.

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai