LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 15
Số người on-line: 1
Xã Kon Gang > Lĩnh vực Dân tộc - Tôn giáo


Tổng cộng có: 12 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Dân tộc - Tôn giáo
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Dân tộc Dân tộc - Tôn giáo
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. UBND cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Dân tộc Dân tộc - Tôn giáo
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng UBND xã  Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND xã  Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Tôn giáo
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn sinh hoạt động tôn giáo ở một xã. UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã Văn phòng - Thống kê, Dân tộc - Tôn giáo Tôn giáo
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã Công chức Văn phòng - Thống kê, Cán bộ Dân tộc - Tôn giáo Tôn giáo
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã Công chức Văn phòng - Thống kê, Cán bộ Dân tộc - Tôn giáo Tôn giáo

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?