LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 4
Số người on-line: 1
Xã Kon Gang > Lĩnh vực Nghĩa vụ Quân sự > Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu


Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Thẩm quyền giải quyết UBND xã
Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự
Cách thức thực hiện Sau khi nhận được Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân, tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu tại nơi cư trú.
Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm đối chiếu bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn công dân kê khai Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào Sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký;
 Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý hồ sơ công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh).
Trình tự thực hiện Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân
Thành phần hồ sơ  Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự;
 Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu).
Thời hạn giải quyết Tháng 4 hàng năm
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Công dân được cấp giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Cơ quan thực hiện Ban chỉ huy quân sự xã
Đối tượng thực hiện Nam công dân từ đủ 17 tuổi trở lên.
Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật NVQS năm 2015 đủ 18 tuổi trở lên.
Yêu cầu hoặc điều kiện Nam công dân từ đủ 17 tuổi trở lên.
Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật NVQS năm 2015 đủ 18 tuổi trở lên.
Căn cứ pháp lý Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015
Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?