LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1
Xã Kon Gang > Lĩnh vực NN & PTNT, Lâm nghiệp - Thủy lợi > đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu


đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Thẩm quyền giải quyết UBND xã
Lĩnh vực NN & PTNT
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại UBND cấp xã.
Trình tự thực hiện Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và nộp tại UBND xã
Bước 2: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai
Thành phần hồ sơ Bản kê khai sản xuất ban đầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ này hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Xác nhận vào kê khai.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Các hộ chăn nuôi tập trung
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, thiên tai.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- mau-đon-(thu-tuc-3).docx


THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?