LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 1
Số người on-line: 1
Xã Kon Gang > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo


Tổng cộng có: 7 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND cấp xã/phường
UBND cấp xã/phường
Giáo dục - đào tạo 
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo 
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục - Đào tạo
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo 
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Chủ tịch UBND xã Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục và Đào tạo 
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Kon Gang Giáo dục - Đào tạo

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?