CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

HUYỆN ỦY ĐAK ĐOA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 22 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XVI (MỞ RỘNG)

Ngày đăng bài: 01/07/2020
       Huyện ủy Đak Đoa vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI (mở rộng).


Toàn cảnh hội nghị
        Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu nhân sự bổ sung, điều chỉnh đề án nhân sự Ban chấp hành khóa XVII, bổ sung quy hoạch ủy viên ban kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, kinh tế-xã hội của huyện có bước phát triển đáng kể, diện tích sản xuất các loại cây trồng cơ bản đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năng suất lúa năng suất lúa vụ đông xuân đạt 51,5 tạ/ha. Huyện đã chỉ đạo giải quyết kịp thời các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới… Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng thực hiện công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên.
        Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa thống nhất đề ra nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.
 
Ngọc Định-Hồng Viên-TTVHTT&TT Đak Đoa