CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển một số thành phần kinh tế huyện Đak Đoa đến năm 2025

Ngày đăng bài: 22/06/2020
         Trong thời gian qua, các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện được quan tâm và ngày càng đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, nhất là các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.


         Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các chủ thể, các loại hình doanh nghiệp (DN) trong nền kinh tế còn nhiều hạn chế; doanh nghiệp nhà nước chưa mạnh; kinh tế tập thể chủ yếu theo mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, thiếu liên kết; DN tư nhân quy mô nhỏ và siêu nhỏ, thiếu liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác…Do đó nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho thời gian tới là phải tập trung tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình DN.
         Tính đến cuối năm 2019 các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện có tỷ lệ đóng góp vào giá trị sản xuất của huyện như sau:  Kinh tế Nhà nước: 15,6%;  Kinh tế ngoài nhà nước 84,4% (gồm tập thể 2,5%, tư nhân 13,1%, cá thể 68,7%).
         Trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện cần tập trung một số giải pháp trọng tâm như sau:
         - Vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, hiệu quả để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung phát triển kinh tế tư nhân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. 
         - Thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khu vực sản xuất nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;
         - Tập trung chỉ đạo việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tiếp tục tuyên truyền nhằm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân “là một động lực quan trọng” góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
         - Đảm bảo quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các DN và các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế. Hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, không thanh tra, kiểm tra chồng chéo, gây phiền hà, trở ngại đối với hoạt động của doanh nghiệp. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp nhất là những lĩnh vực có lợi thế, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhất là trong thanh niên, giới trẻ. Lãnh đạo các cấp thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.
         - Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời rà soát tiến độ triển khai của các dự án theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
         - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của website, trang thông tin điện tử của huyện theo hướng từng bước cung cấp trực tuyến các thông tin, dịch vụ tư vấn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm duy trì các thứ bậc cao và cải thiện vị trí thấp đối với các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) nhằm thu hút các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.
         - Chú trọng phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nền kinh tế, đặc biệt là năng lực, hiệu quả thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách linh hoạt và hiểu quả.
         Bên cạnh các chính sách về phát triển các thành phần kinh tế như trên cùng với dự báo sẽ có làn sóng đầu tư nước ngoài sẽ đổ bộ vào Việt Nam trong giai đoạn tới. Sự hợp tác đầu tư phát triển của tỉnh với các địa phương là đầu tàu kinh tế của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và việc tận dụng cơ hội để thu hút có hiệu quả đầu tư của huyện là một trong những yếu tố tích cực cho sự phát triển kinh tế nhiều thành phần của huyện. Trọng tâm trong giai đoạn tới, đối với khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, huyện cần ưu tiên thúc đẩy thành phần kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. Đồng thời tranh thủ cơ hội để khuyến khích phát triển thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với một số giải pháp cụ thể như sau:
         - Đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước:
         - Kinh tế tập thể: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển kinh tế tập thể. Vận dụng có hiệu quả cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đưa tỷ lệ đóng góp vào giá trị sản xuất của khu vực kinh tế tập thể của huyện đến năm 2025 đạt khoảng 5%.
         - Kinh tế tư nhân: Thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, chú trọng thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu; vận động các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện thành lập và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.
         - Đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:
         Đây là thành phần kinh tế chưa có ở huyện, để có sự tham gia của thành phần kinh tế này đối với sự phát triển của huyện cần tận dụng có hiệu quả chính sách, làn sóng đầu tư nước ngoài Việt Nam trong giai đoạn tới; quyết tâm triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của huyện như: Dự án sân Golf Đak Đoa, Khu phức hợp huyện Đak Đoa, Khu công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện, Chợ đầu mối quốc tế, Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Đak Đoa, Chợ cầu mối quốc tế,... nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn.
Thanh Bình – Phòng Tài chính – Kế hoạch

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: ubnddakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 55
Tổng lượt truy cập: 55
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 156 nguyễn Huệ, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email:ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai