CHUYÊN MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  059.3622897            
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: ubnddakdoa@gialai.gov.vn

THÔNG TIN CẦN BIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 3
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2019/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

Ngày đăng bài: 28/11/2019
         Ngày 25/11/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020.


         Theo đó, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quy định:
         * Về phạm vi điều chỉnh: Về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
         * Về đối tượng áp dụng: Đối với công dân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có liên quan.
         * Về mục đích tổ chức, hoạt động của quỹ: Nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.
         * Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của quỹ
         - Thứ nhất, Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
         - Thứ hai, Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.
         - Thứ ba, Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
         - Thứ tư, Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của quỹ.
         - Thứ năm, Không phân chia tài sản.
         * Về quyền hạn và nghĩa vụ của quỹ
         - Tổ chức, hoạt động theo pháp luật và điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
         - Vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng mục đích của quỹ và quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản quỹ;
         * Các hành vi bị nghiêm cấm
         - Làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc.
         - Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.
         - Tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động.
         - Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.
         - Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
         - Sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ.
         Ngoài ra, Nghị định 93/2019/NĐ-CP, còn quy định:
         Điều kiện cấp giấy phép thành lập quỹ; Sáng lập viên thành lập quỹ;  Cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ; Thành lập quỹ theo di chúc hoặc hiến, tặng tài sản; Tài sản đóng góp thành lập quỹ; Hồ sơ thành lập quỹ; Nội dung cơ bản của điều lệ quỹ; Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; Thẩm quyền giải quyết các thủ tục về quỹ; Thu hồi giấy phép thành lập và con dấu của quỹ; Điều kiện, hồ sơ, trình tự mở rộng phạm vi hoạt động; Công bố việc thành lập quỹ; Tổ chức hoạt động của quỹ; Tài sản, tài chính của quỹ; Các quy định về hợp nhất, sáp nhập, chia tách, đổi tên; đình chỉ có thời hạn và giải thể quỹ…
 
Tổng hợp: Mỹ Lai - VHTT

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg

TIN ẢNH

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 156 nguyễn Huệ, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831262 - Fax: (0269)3831262- Email:ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai