CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026


Tệp đính kèm: 54-NQ-UBBC.pdf

Công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2021-2026

V/v Phương án tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 xảy ra trên địa bàn tỉnh huyện xã trong thời gian diễn ra bầu cử (ngày 23/5/2021)

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 10

QĐ 35 UBBC thay đổi thành viên Tiểu ban công tác đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử

Công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Về việc hướng dẫn trang trí tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 9

V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu QH khóa XV và đạo biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 8

1. Ngày bầu cử được quy định như thế nào?
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại...

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 7

TIÊP NHẬN DANH SÁCH CHÍNH TỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH, ĐB HĐND ...

NQ VỀ LẬP VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH GL NHIỆM KỲ 2021-2016

V/v Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng của ĐB HĐND huyện...

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 6

Tiếp tục triển khai công tác thông tin phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 5

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 4

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 3

V/v đề nghị các ban bầu cử huyện triển khai một số nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định

V/v phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tập tài liệu tuyên truyền (kèm theo văn bản số 07/HĐPHPBGDPL

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 2

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thông tư số 01/2021

THÔNG TRI Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

THÔNG TRI Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

NGHỊ QUYẾT 1187/NQ-UBTVQH14

NQ 1185/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 133/2021`

Nghị quyết 41/2021

Nghị quyết Liên tịch 09/2021

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015

KH số 42 của Hội đồng Bầu cử QG

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hướng dẫn số 36 BTCTW

HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, KHIẾU NẠI VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tham khảo Mẫu số 06/HĐBC-HĐND

Công văn số 36 VPUBBCQG

Thông báo số 239 Sở nội vụ

THÔNG BÁO 166 Về việc kê khai, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo số 02 cuả UBBC Đak Đoa

Quyết định 131 của UBND huyện Đak Đoa

Quyết định 01 của UBBC HĐND huyện Đak Đoa

Công văn 194 về tổng hợp báo cáo

Công văn 157 về triển khai Chỉ thị số 02

Công văn 127 hướng dẫn các mẫudấu của tổ chức BC

Công văn 40 về việc thành lập UBBC

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 1

 

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 529
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai