CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Cấp Huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Cấp Huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật