CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Tổng cộng có: 11 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu Cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Công thương
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp huyện Phòng Kinh tế và hạ tầng    Công thương
Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ rượu Cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Công thương
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Lĩnh vực Thuốc lá
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp huyện

Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực Thuốc lá
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp huyện  Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp huyện  Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Lĩnh vực công thương
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện Cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện Cấp Huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng