CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Tổng cộng có: 29 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Đăng ký quyền sử sụng đất lần đầu Cấp Huyện
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Cấp Huyện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai  Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất. Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực môi trường, đất đai
Thủ tục thu hồi đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường. Lĩnh vực môi trường, đất đai

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: ubnddakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 85
Tổng lượt truy cập: 106
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 156 nguyễn Huệ, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email:ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai