CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Công tác phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực Đất đai - Môi trường > Kế hoạch, kết quả đấu giá QSD đất, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản
Nội dung Tải về
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 - khu dân cư Nguyễn Huệ

|<<1>>|