CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Công tác phòng chống tham nhũng > Lĩnh vực đầu tư mua sắm công > Việc thực hiện đầu tư, mua sắm công