CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM 2020 CỦA ĐỒNG CHÍ HUỲNH SIỂM - TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Bản kế hoạch cá nhân năm 2020 của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM NGỌC TIẾN

Bản kế hoạch cá nhân của đồng chí Lê Anh Hùng - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Đak Đoa

Bản kế hoạch cá nhân của đồng chí Hoàng Mai Tuyết Bí thư Đảng ủy xã Hnol

Bản kế hoạch cá nhân của đồng chí Lương Nam Xuất Thế - Trưởng phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội

Bản kế hoạch cá nhân đồng chí Lê Ngọc Ánh - Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Cà phê Đak Đoa

Bản kế hoạch cá nhân đồng chí Nguyễn Đình Minh - Bí Thư Đảng Ủy xã Ia Băng

Bản kế hoạch cá nhân đồng chí Võ Thị Hoài Ân - Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp GDTX

bản kế hoạch cá nhân của đồng chí Giang H'Đan - Bí thư Đảng bộ thị trấn Đak Đoa

kế hoạch cá nhân của đồng chí Nguyễn Thị Châu - Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đak Đoa

kế hoạch cá nhân của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chánh thanh tra huyện

Kế hoạch cá nhân của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN CỦA ĐỒNG CHÍ MAI TẤN LỢI - CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN ĐAK ĐOA

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái...

THÔNG BÁO