CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

KHỞI SẮC TỪ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐAK ĐOA

Ngày đăng bài: 27/08/2019
        Có thể khẳng định sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với việc xác định “người dân là chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới”, lấy sức dân lo cuộc sống cho dân nên đến nay trên địa bàn huyện Đak Đoa bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.


      Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và là cơ hội để các vùng nông thôn trên địa bàn huyện phát triển, ngay sau khi Chương trình được triển khai, huyện Đak Đoa đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới và mục đích, ý nghĩa của chương trình này đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người dân tộc thiểu số trong huyện. Đồng thời, huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, xác định rõ lộ trình và từng bước đi cụ thể để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo cho các xã xây dựng kế hoạch cụ thể của từng địa phương, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và phổ biến đến mọi người dân để cùng biết, cùng bàn và cùng tham gia thực hiện. Qua đó để người dân nhận thức được mình là chủ thể trong quá trình triển khai xây dựng và thụ hưởng thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nên đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.
114.jpg       
Là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện, ngay từ ban đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, khi khảo sát để xây dựng đề án, xã Tân Bình mới chỉ có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM. Để thực hiện đạt các tiêu chí còn lại, người dân xã Tân Bình luôn có sự cố gắng nỗ lực trong lao động, sản xuất để nâng cao mức thu nhập và tích cực đóng góp tiền của, công sức để thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội thôn, nội đồng, xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho sản xuất và xây dựng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự cố gắng nỗ lực từ chính những người dân, xã Tân Bình đã đạt 19/19 tiêu chí NTM và được tỉnh công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2014. Từ đó đến nay, nhân dân trong xã đã không ngừng thi đua lao động, sản xuất, chủ động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mạnh dạn đưa các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ vào áp dụng tại địa phương, từ đó đã nâng cao được giá trị sản xuất.
115.jpg        
Khác với xã Tân Bình, xã Glar có tới 97% dân số là người DTTS, đời sống kinh tế- xã hội của người dân còn nhiều khó khăn nên việc tuyên truyền, vận động và huy động sức dân để thực hiện chương trình xây dựng NTM cũng có nhiều khó khăn hơn. Nhưng với việc phát huy được hiệu quả hoạt động của Ban nhân dân ở các thôn, làng trong việc tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia thực hiện. Trong quá trình tham gia thực hiện, các hộ dân được tham gia bàn bạc, thống nhất về mức đóng góp, hình thức đóng góp, cử người quản lý, người giám sát quá trình thi công và công thợ cũng là những người của làng đã được tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn do huyện tổ chức, nên các công trình đường giao thông nông thôn ở các làng đều được thi công nhanh, gọn và bảo đảm chất lượng. Ông Ksor An, thôn trưởng làng Tươu Klăh, xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Trước đây đường giao thông trong thôn toàn là đường đất, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa đường rất là trơn, trượt. Từ khi thực hiện xây dựng NTM, được chính quyền tuyên truyền, vận động, bà con nhân dân chúng tôi tự nguyện đóng góp tiền, ngày công để đổ bê tông các con đường trong thôn để đi lại cho thuận tiện.
        Trong gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện đã huy động được tổng nguồn lực trên 2.223 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM; trong đó ngân sách Trung ương 100.442 triệu đồng; ngân sách địa phương là 900 triệu đồng; vốn lồng ghép là 704.455 triệu đồng; vốn tín dụng là 317.738 triệu đồng; vốn doanh nghiệp là 30.998 triệu đồng và vốn trong cộng đồng dân cư là gần 1.130 tỷ đồng.Từ các nguồn vốn này, huyện đã đầu tư 614.995 triệu đồng cho việc xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, trong đó có 15.793 triệu đồng vốn nhân dân đối ứng gồm: Làm mới, nâng cấp 315,33 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp, sữa chữa 19 công trình thủy lợi, kiên cố hóa 29,75 km kênh mương, nắn tuyến, nạo vét 17 km kênh mương; xây mới 5 trường học, 108 phòng  học; sửa chữa 57 phòng học; xây mới và sửa chữa 9 nhà văn hóa xã, 87 nhà văn hóa thôn, làng, 02 trụ sở xã...Bên cạnh việc đóng góp tiền của, công sức để tham gia xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, nhiều hộ dân ở các xã trong huyện còn tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình trên địa bàn. “Theo chủ trương của huyện Đak Đoa và UBND xã Ia Băng làm một con đường cho nhân dân thôn Chăm Bôm đi làm ruộng nước cho thuận tiện, trong đó có khoảng 500m đi ngang qua diện tích trồng cà phê của bà con thôn 5. Khi được tuyên truyền, vận động thì tất cả bà bà con đều phấn khởi, tự nguyện hiến đất để cho nhà nước làm con đường”.-  Ông Lê Thế Tuyển, thôn 5, xã Ia Băng bày tỏ.
         Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở ở khu vực nông thôn, huyện luôn quan tâm đến việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng tới mục tiêu là nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân. Bước đầu triển khai thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã tích cực thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ vào sản xuất, kết hợp với nhân rộng các mô hình khuyến nông có hiệu quả để nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa, từng bước hình thành được các vùng sản xuất tập trung như: Vùng sản xuất rau tại xã Tân Bình, vùng trồng cây cà phê, hồ tiêu tại xã Nam Yang, KDang, trồng cây ăn quả có múi tại xã Kon Gang. Việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực nông nghiệp, nông thôn trong huyện, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, nâng cao mức thu nhập cho các hộ nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM.
116.jpg        Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả tích cực, làm thay đổi diện mạo ở khu vực nông thôn, chương trình xây dựng NTM đã tạo dựng lên nhiều phong trào thi đua, thu hút được đông đảo đoàn viên hội viên và nhân dân tham gia. Nhiều mô hình, chương trình được gắn liền với xây dựng nông thôn mới như: Mô hình “Dân vận khéo”, cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để vươn lên thoát nghèo bền vững” của MTTQ Việt Nam; phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội nông dân; phong trào phụ nữ Đak Đoa chung sức, chung tay xây dựng NTM, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”..., mọi thay đổi về tư duy, nhận thức được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực và hiệu quả. Đến nay, 16 xã nằm trong chương trình xây dựng NTM của huyện đã thực hiện đạt 222 tiêu chí và 5/16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
       Về những vùng nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới như xã Tân Bình, Nam Yang, Kdang, Glar, Hneng chúng ta mới thực sự cảm nhận được hết sự đổi thay từng ngày. Dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã đường xá phong quang, sạch đẹp; nhà ở dân cư được xây dựng khang trang với khuôn viên trường rào, cổng ngõ gọn gàng. Không những thế nhân dân ở các khu dân cư luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.
117.jpg
      Với những khởi sắc của vùng nông thôn mới, là minh chứng xác thực cho mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhà nước đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong nhân dân. Đây là thành quả đáng phấn khởi để huyện Đak Đoa tiếp tục đi lên trên con đường xây dựng NTM ở những năm tiếp theo./.
Thu Hoài

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 32
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai