CHUYÊN MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  059.3622897            
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: ubnddakdoa@gialai.gov.vn

THÔNG TIN CẦN BIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 143
Tổng lượt truy cập: 143
Số người on-line: 1

BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VỀ CÁC LĨNH VỰC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ

       Ngày 15/11/2019...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2019/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

         Ngày 25/11/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức...

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 299 VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ ĐIỀU 300 TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

     Ngày 25/10/2019,

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

       Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG

       Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP

QUỐC HỘI VỪA BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SÔ 86/2019/QH14 VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020.


 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2019/TT-BNV NGÀY 04/11/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

       Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2019/TT...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 16 NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15/5/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

       Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị...

BỘ GIAO THÔNG – VẬN TẢI BAN HÀNH THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 12/2017/TT-BGTVT NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

         Ngày 08/10/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

       Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BCT Hướng dẫn...

BỘ Y TẾ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2012/TT-BYT NGÀY 24/10/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG SINH

       Ngày 27/9/2019, Bộ Y tế

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

        Ngày 08/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức,...

BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 5823/BYT-BH VỀ HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT

      Ngày 02/10/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5823/BYT-BH về hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐINH SỐ 77/2019/NĐ-CP VỀ TỔ HỢP TÁC, THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2007/NĐ-CP NGÀY 10/10/2007 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

      Ngày 10/10/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác;...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

       Ngày 20/9/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 10/2019...

BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

       Ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNV về việc bãi bỏ một số...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH

       Ngày 26/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐINH SỐ 74/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09/7/2015 VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

         Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2019/NĐ-CP, QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

       Ngày 23/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, quy định về thực hiện nghĩa vụ tham...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CỦA XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG KHI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

         Ngày 29/8/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành...

ĐAK ĐOA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN

        Nhằm thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

       Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động của phương...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

      Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối...

UBND TỈNH GIA LAI PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA.

Ngày 26/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019...

UBND TỈNH GIA LAI PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HUYỆN ĐAK ĐOA.

Ngày 04/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng...

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018

     Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham...

Vận chuyển lâm sản trái phép bị phạt đến 01 tỷ đồng

           Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp ngày 25/04/2019, có hiệu lực từ ngày 10/06/2019.

Thay đổi cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Từ 1/7/2019, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó sẽ có những điều chỉnh về cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức.

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người...

Thông báo an toàn Về việc Tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện đối với nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện.

Trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Đak Đoa đã xảy ra nhiều vụ tai nạn điện trong nhân dân, qua kiểm tra hiện trường các...

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg

TIN ẢNH

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 156 nguyễn Huệ, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831262 - Fax: (0269)3831262- Email:ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai