CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Thông tin dự án thành phần 7 (GL:07-DAĐT:03) XD cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hợp phần cầu-Dự án LRAMP

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu XDCT: Đường giao thông nông thôn thôn Brong Goai, xã Ia Pết, HM: Nền, mặt đường và công trình thoát nước

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường nội thôn làng Ăng lẻ, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. HẠng mục Nền mặt đường và cống thoát nước

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường nội thôn làng Đê Tul, xã Đak Sơmei, huyện Đka Đoa. Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông và hệ thống thoát nước

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đak Đoa, Hạng mục: Phòng hoạt động đoàn

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư mới (nằm trong khu hành chính huyện , kết hợp khu dân cư thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Broch 2 (Yong), xã A Dơk, huyện Đak Đoa. Hạng mục: Nền, mặt đường

Ngày 13/8/2019 UBND huyện Đak Đoa

Quyết định về việc phê duyệt THuyết minh và đơn vị Chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C

Quyết định phê duyệt thuyết minh và đơn vị Chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất Hồ tiêu sạch, bền vững tại xã Nam YAng, xã Hải YAng, huyện ĐAk ĐOa

Quyết định về việc phê duyệt THuyết minh và đơn vị Chủ trì thực hiện Dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cây có múi theo hướng hữu cơ tại xã Kon Gang, huyện ĐAk ĐOa

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát địa chất, địa hình xây dựng công trình: Trường THCS Kpa Klơng, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xậ dựng công trình: Trường THCS Kpa Klơng, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa.

QUyết định phê duyệt THuyết minh và đơn vị Chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn tại xã Tân Bình, huyện Đak ĐOa

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựu chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn làng Blưng, xã Trang. Hạng mục: Đường bê tông xi măng

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình : Đường giao thông nông thôn làng Kồ, xã Trang. Hạng mục: ĐƯờng bê tông xi măng

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn thôn Tân tiến, xã Trang. Hạng mục Đường bê tông xi măng

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông thôn K Dập, xã H'Neng. Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông và hệ thống thoát nước

Quyết định phê duyệt Thuyết minh và đơn vị CHủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất vùng nguyên liệu Cây bơ, Sầu riêng tại xã TRang, huyện ĐAk ĐOA

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Đê Klanh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Hạng mục: Nhà văn hóa thôn

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: nhà văn hóa thôn 1, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Hạng mục: nhà văn hóa thôn

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: NHà văn hóa thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Hạng mục: Nhà văn hóa thôn

Quyết định phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mực tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 135 năm 2019 tại xã Hà Đông, huyện ĐAk Đoa