CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 19/11/2014
Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).


Theo đó, việc đánh giá xét công nhận, công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm.
 
Đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM thì việc đánh giá, xét công nhận lại được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn.

Ngoài ra, mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn xã phục vụ cho việc xét công nhận xã đạt chuẩn NTM sẽ do UBND tỉnh quy định để phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 29/12/2014.
 
                                                                                     Tổng hợp: Minh Vũ